يكشنبه, 17 آذر, 1398 - 12:22

برگزاری دوره آموزشي مديريت منابع انساني

خلاصه خبر: 
<p>برگزاری دوره آموزشي مديريت منابع انساني</p>

دوره آموزشي مديريت منابع انساني در تاريخ هاي پانزده و شانزدهم مرداد ماه سال جاري با دعوت و استقبال مديران منابع انساني ساير کارخانجات مستقر در سطح جزيره قشم در مرکز جوارکارگاهي شرکت سيمان قشم برگزار گرديد. تدريس اين دوره با حضور يکي از اساتید مطرح کشور در حوزه منابع انساني ، جناب آقاي دکتر بابايي انجام گرديد.