يكشنبه, 17 آذر, 1398 - 11:01

آگهی مزایده

                                                                             آگهي مزايده

شركت سيمان قشم در نظر دارد يك دستگاه خودروي آمبولانس با مشخصات ذيل را از طريق مزايده عمومي بفروش رساند  . متقاضيان ميتوانند جهت رویت مشخصات و دريافت اسناد مزايده از تاريخ درج آگهي بمدت ده روز حداكثر تا تاريخ 94/6/31 به آدرس اينترنتي www.qeshmcement.com مراجعه نمايند.  
مشخصات خودرو :
-    مدل : استيشن كاروان ساخت سايپا
-    كاربري : آمبولانس داراي كارت  سوخت
-    سال ساخت : 1385
-    پلاك خودرو : پلاك ايران (سرزمين اصلي )
-    تجهيزات خودرو يك عدد برانكارد خودرو مي باشد
-    وضعيت خودرو : داراي كاركرد بسيار كم (حدود  دو تا سه هزار كيلومتر) ، فني سالم و قابل قبول

                                                                                                      روابط عمومی شركت سيمان قشم  

دانلود اسناد مزایده