سه شنبه, 25 تير, 1398 - 16:52

افتخاری دیگر برای شرکت سیمان قشم - کسب گواهینامه استاندارد محصول اروپا - CE

شرکت سیمان قشم موفق به کسب استاندارد محصول اروپا - CE - گردید. کسب این افتخار

بزرگ که با  همت و تلاش شبانه روزی پرسنل خدوم و پر تلاش و مدیریت آگاه شرکت میسر

گردیده را به همه عزیزان در شرکت سیمان قشم تبریک عرض می نماییم.

تصاویر گواهینامه